Уторак, 17. Мај 2022.

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДОДЕЛИО ОПШТИНИ НЕГОТИН ПРЕКО ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА

Општина Неготин је, на јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години Министарства заштите животне средине, аплицирала пројектом “Пејзажно уређење парка на кп.бр. 110/1 КО Неготин“. Пројекат уређења парка иза Хотела „Беган“ подразумева реконструкцију парковске површине на деградираној и запуштеној парцели од 3.000м2, са елементима и садржајима неопходним за коришћење исте, као што су пешачке стаза, урбана опрема и сл. Као крајњи резултат јесте коришћење ове зелене површине у складу са својом наменом.  

 Фото: Министарство за заштиту животне средине

За реализацију пројекта уређења парка на кп.бр. 110/1 КО Неготин, Министарство заштите животне средине је доделило средства у износу од  3.007.344,00 динара, учешће локалне самоуправе износиће 751.836,00 динара. Укупна вредност пројекта износи 3.759.180,00 динара.