Среда, 23. Новембар 2022.

ЈП "БОГОВИНА" БОР - ЦЕНА ВОДЕ

Преузмите: Прилог, 23.11.2022.год.
Преузмите: Захтев, 23.11.2022.год.
Преузмите: Одлуку, 23.11.2022.год.


 

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 380-6/2022-I/07
23.11.2022. године
Н е г о т и н

 

            У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) објављује се захтев за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Боговина“ Бор о утврђивању цене кубног метра сирове воде број 00648/2022 од 09.11.2022. године. 

 

Прилог: Захтев за давање сагласности ЈП „Боговина“ Бор број 380-6/2022-I/07 од 18.11.2022. године
Одлука Надзорног одбора ЈП „Боговина“ Бор о утврђивању цене кубног метра сирове воде број 00648/2022 од 09.11.2022. године.