Среда, 08. Мај 2013.

Народна библиотека "Доситеј Новаковић"

Ово је једна од најстаријих Библиотека у Србији основана на Св. Луку 31. октобра 1846. године. На иницијативу епископа Доситеја Новаковића отворено је Читалиште, прва културна институција у Неготину. Године 1874. у оквиру Читалишта основана је читаоница у Радујевцу, 1880. године у Штубику, а 1893. године основана је Раденичка читаоница. Указом од 14. јануара 1909. године у Неготину је основана Јавна библиотека. За првог библиотекара постављен је професор гимназије Јован Николић. Од стране виђених људи, а захваљујући француској амбасади 1935. године основана је Књижница Друштва пријатеља Француске. После другог светског рата обновљен је рад библиотеке и 1949. године основана је јавна читаоница или библиотека.

Данас је Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ смештена у две зграде. Одељење за одрасле налази се у улици ЈНА 2, а дечије одељење у згради на Тргу Ђорђа Станојевића. У оквиру Библиотеке раде три огранка и то у: Јабуковцу, Прахову и Кобишници.

Фонд Библиотеке броји око 100000 публикација, а број чланова на годишњем нивоу је преко 2000.

У оквиру Библиотеке ради књижара која поред нових и актуелних наслова нуди школски прибор, канцеларијски материјал, разгледнице нашега града, услуге фотокопирања и скенирања. Јединствени процес рада реализује се по одељењима.

У простору у улици ЈНА 2 налазе се:

- Одељење за рад са одраслим читаоцима
- Одељење за набавку и обраду књига
- Одељење референсне збирке 
- Одељење општих послова

У згради на Тргу Ђорђа Станојевића налазе се:

- Дечије одељење
- Фонд периодике
- Завичајни фонд
- Фонд стручне литературе
- Фонд стране литературе 
- Одељење издавачке и информативне делатности
- Читалиштанце
- Медијатека

Дечје одељење има преко 20000 наслова и око 1000 чланова предшколског и основношколског узраста. Најмлађи чланови имају велики избор сликовница, школске лектире, енциклопедија, лексикона, речника као и других књига примерених њиховом узрасту. У Медијатеци могу се изнајмљивати дечија ДВД издања (цртани филмови, филмови везани за школско градиво).


Читалиштанце свој програм реализује три пута недељно кроз креативне радионице: Играоница, Цртаоница и Читаоница.

Библиотека је одувек место бројних културних манифестација и сусрета. Приређују се изложбе, организују се културно уметнички програми, књижевни програми, трибине, предавања, конкурси стваралаштва.

Интензивно се ради на развоју издавачке делатности чиме се испуњава један од задатака Библиотеке да се што више промовише стваралаштво нашега краја.

Слава и дан Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ је Св. Лука 31. октобар.

Директор Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ је Милорад Грбовић.


КОНТАКТ :

Народна библиотека 'Доситеј Новаковић' Неготин
ЈНА 2
19300 Неготин

Телефони:

Одељење за одрасле 542-380
Одељење за децу 543-390
Директор (фаx) 548-665

E-mail: bibnegotin@open.telekom.rs; kidbibnegotin@open.telekom.rs