Извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу

Наруџбеница се односи на извод матичне књиге рођених на домаћем обрасцу намењено за употребу на територији Републике Србије.

НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА:

Тражене документе искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

Обавезно изабрати начин испоруке траженог документа, кликом "потврдити одговарајућу опцију"

Испорука тражене документације Пост еxпрес "данас предато сутра уручено"
Обавезе наручиоца:

Наручивање траженог извода могуће је у периоду од 00,00 до 24,00 часа али се обрада наручених података врши наредног радног дана у периоду од 07,00 до 10,00 часова, који дан се сматра даном наручених података.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом, државним и верским празницима.
Вредност пошиљке коју наручилац плаћа по преузимању (откупна вредност) је 690,00 дин.
Откупна вредност састоји се од: 450,00 дин. Републичке административне таксе + 90,00 дин провизије за уплату административне + 150,00 дин. цене преноса Пост еxпрес пошиљке.

 

Подаци за матичну књигу

Лични подаци

Име:
Презиме:
Девојачко презиме:
Презиме и име оца:
Презиме и име мајке:
Девојачко презиме мајке:
Дан, месец и год.рођења:
Место рођења:
Општина рођења:
ЈМБГ
Број личне карте:
Адреса становања:
Сврха коришћења извода:

Подаци о наручиоцу и адреси доставе извода

Презиме и име:
Број личне карте:
Место и поштански број:
Улица и кућни број:
Контакт телефон:
Е-маил наручиоца:
Потврђујем наруџбину
Да
 
Унесите код са слике