Среда, 08. Мај 2013.

Историја Неготина - први писани извори

ПРВИ ПИСАНИ ИЗВОРИ О НЕГОТИНУ 

 

Сматра се да је Неготин насеље које је настало у време пада српске деспотовине под власт Турака, 1459.године. Међутим, најстарији до сада познати писани историјски извори о Неготину и Крајини потичу из турских пописних књига Видинског санџака из XVI века. Неготин је 1530.године, на основу тих извора, био мало сеоско насеље са 55 кућа.


О постанку Неготина има више легенди. Једна од њих је и ова:
"У данашњем Малом селу (један од најстаријих делова Неготина) населио се неки Негота са женом Тином, породицом и стадима оваца, јер је околина била богата бујном пашом, а около долине су се налазиле шуме и шумарци. Око њиховог стана за овце стварало се постепено насеље и од њихових имена Него и Тина, настало је име Неготин."

Друга легенда каже да су у старо време два великаша зидали градове, један где је Неготин, други на брду близу села Видровца (данашње развалине Видров града). Кад су завршили радове, тада је онај с брда рекао оном у долини: “Ја сам бољи град начинио, него ти!” Од “него ти” постало је име Неготин.


НЕГОТИНСКА КРАЈИНА У XVIII ВЕКУ

 

Сва обележја типичног села Неготин има до прве половине XVIII века. Значајније промене статуса Неготин бележи у време аустријске окупације (1718-1739) када, по попису из 1736. године, достиже сто кућа. Са порастом становништва Неготин добија и већи војни значај. Изградњом разних одбрамбених објеката Аустријанци од Неготина стварају насеље које има статус утврђене вароши. У време аустријске владавине први пут се званично употребљава назив КРАЈИНА. У мапама је обележен Крајински Диштрикт који тада има 32 насеља. 

Турци у Крајини поново успостављају власт 1739.године, али и они настављају утврђивање Града тако да је Неготин и у турским војним плановима сачувао, па чак и повећао, војно-стратешки значај. У другој половини XVIII века области Крајине и Кључа представљају султанијин феуд (припадају султановим кћерима) и као такве чине област са извесним степеном аутономије јер у њима нису судили Турци него српски кнезови.

Права и повластице које је Крајина стекла након аустријске окупације 1739.године Турци су постепено укидали. То је један од разлога да су у време аустријско-турског рата (1788-91). крајински кнежеви помагали Аустрију шаљући одреде добровољаца. Турска војска напушта Неготин 1789. године, али ни аустријска управа не траје дуго. Након Свиштовског мира, 1791.године, Крајина је поново укључена у састав Видинског санџака, којим тада управља одметник од султана Пазван-оглу.