Уторак, 31. Јануар 2023.

Оглас о трећем јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Неготин