Субота, 25. Март 2023.

Јавна набавка услуга - предштампе, израде коверата са повратницом, печатирање, персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање промењивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података...

Више информација (Портал јавних набавки): Линк