Обрасци

Претрага

Пронађено 124 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТА ЗА ЛИЦЕ РОЂЕНО У ИНОСТРАНСТВУ Дирекција за конзуларе послове детаљније
ПРИСТУП ИНФОРМAЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Општинска управа Неготин Служба за послове председника општине и Општинског веће детаљније
ЕСХУМАЦИЈА - ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~512~E~ППO детаљније
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ВЛАСНИКА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове детаљније