Обрасци

Претрага

Пронађено 116 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ДОДЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~ЗС~320~ДСП детаљније
ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~320.2~ПЈН-ЗПЗ детаљније
ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој O-1 детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~Опште уверење детаљније
КАТЕГОРИЗАЦИЈА СМЕШТАЈА У ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИЗМУ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~332.1~Кат.соб детаљније
УВЕРЕЊЕ О ИЗВРШЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~332~Уверење детаљније
УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој 610.1~У детаљније
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~670.1~ОП~ОУС детаљније
УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА СТУДЕНТЕ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~612.1~УС детаљније
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА OПШТИНСКУ СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~670.1~ОП~ОСС детаљније
ДЕЧИЈИ ДОДАТАК Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ДД-1 детаљније
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој РД-1-06 детаљније
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНЧЕ (ЗА ПРВО, ДРУГО,ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ) Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183~ЈНП~НД детаљније
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ПОРОДИЦИ БЕЗ ДЕЦЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183~ЈНП~ВТО детаљније
НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој детаљније
НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183.1~НД детаљније
НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183.1~ПО+НД детаљније
НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183.1~ПО+НД детаљније
ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183~ББД~ПУ детаљније
МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА (ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ) Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183~МД~НП детаљније